Kategori: Ingen katogeri

Rør-i-Rør systemer oppussing av bad

Et rør-i-rør system er en nyttig løsning for å tilfredsstille kravene som plan- og bygningsloven setter om at alle vanninstallasjoner skal være sikret mot lekkasjer. For å redusere faren for vannskade i bygg, anbefaler forsikringsselskapene at det benyttes et rør-i-rør system. Slik fungerer et rør-i-rør…